2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Opadanie powiek w praktyce neurologicznej: opis przypadku

Marcin Rogoziewicz1, Małgorzata Wiszniewska1
1. Oddział Neurologii, Pododdział Udarowy, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, Piła
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 157-161
Słowa kluczowe: opadanie powiek, blefaroptoza

Streszczenie

Cel. Przedstawienie patofizjologii, częstości występowania, rodzajów, przyczyn oraz możliwości terapeutycznych w wypadku opadania powiek. Omówiono diagnostykę, a także wymieniono testy pomocne w ustaleniu przyczyny ptozy.
Przypadek. Przedstawiono 76-letniego chorego z opadającymi powiekami, u którego po przeprowadzeniu diagnostyki rozpoznano samoistne izolowane opadanie powiek. Pacjent został skierowany na zabieg okulistycznej korekcji powiek.
Komentarz. Autorzy pragną podkreślić, że w wypadku opadania powiek bardzo pomocne w ustaleniu przyczyny patologii mogą być: wnikliwe badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz ocena fotografii pacjenta. Przedstawiona charakterystyka opadania powiek może pomóc neurologom w diagnostyce tego rodzaju przypadków.

Adres do korespondencji:
Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
e-mail: mpwisz@gmail.com