2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Recenzja książki

Michaela Amering, Margit Schmolke: Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit

Jacek Wciórka1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 223-224