2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Obraz choroby i korzyści psychospołeczne u osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS

Marlena Maria Kossakowska1, Paweł Zielazny2
1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
2. Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 177-185
Słowa kluczowe: radzenie sobie, obraz choroby, HIV, AIDS, korzyści psychospołeczne

Streszczenie

Cel. Celem badania było poznanie subiektywnego obrazu choroby, strategii radzenia sobie ze stresem a także korzyści psychospołecznych u osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
Metoda. W badaniu uczestniczyło 60 osób (w tym 30 osób zakażonych wirusem HIV oraz 30 osób chorych na AIDS) leczonych w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. W badaniu zostały użyte następujące narzędzia: „Krótki kwestionariusz percepcji choroby” (BIPQ), skrócona wersja Kwestionariusza Silver Lining (SL-24), wersja dla chorych wielowymiarowego „Inwentarza pomiaru radzenia sobie ze stresem” (COPE), zestaw danych demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, etap choroby).
Wyniki. Osoby zakażone wirusem HIV różnią się od grupy osób chorych na AIDS mniej korzystnym subiektywnym obrazem choroby. Między osobami zakażonymi wirusem HIV oraz chorymi na AIDS wykazano też istotne różnice poziomu wykorzystania dwóch strategii zaradczych tj. strategii poszukiwania emocjonalnego wsparcia oraz strategii koncentracji na emocjach i wyładowaniu. Grupa osób chorych na AIDS chętniej poszukuje emocjonalnego wsparcia u innych osób w porównaniu z grupą osób zakażonych wirusem HIV. Osoby zakażone wirusem HIV są mniej skoncentrowane na własnych emocjach w porównaniu z osobami chorymi na AIDS. W wyniku analizy okazało się także, że najwięcej psychospołecznych korzyści z chorowania badani deklarują w zakresie poprawy relacji interpersonalnych oraz w zakresie pozyskiwanych sił wewnętrznych.
Wnioski. Chorzy na AIDS charakteryzują się mniej korzystnym obrazem choroby, stosują mniej korzystne strategie zaradcze ale deklarują podobne korzyści psychospołeczne z chorowania.
 

Adres do korespondencji:
Dr Marlena Maria Kossakowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16-20, 81-745 Sopot
e-mail: marlena.kossakowska@wp.pl