2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej z następową niedrożnością wewnątrzczaszkową niepowikłane udarem mózgu

Adam Wiśniewski1, Barbara Książkiewicz1
1. Klinika Neurologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - Collegium Medicum, Bydgoszcz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 217-221
Słowa kluczowe: rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej, udar mózgu, niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej

Streszczenie

Cel. U osób w średnim wieku rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jest istotnym czynnikiem etiologicznym udaru mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu. Celem pracy jest opis przypadku chorej z tym rzadkim schorzeniem, u której osiągnięto dobre efekty leczenia po włączeniu leku przeciwkrzepliwego.

Przypadek. U 57-letniej kobiety z bólem głowy, szyi i zespołem Hornera, bez objawów udaru mózgu rozpoznano rozwarstwienie podziału tętnicy szyjnej wspólnej i szyjnej wewnętrznej z następową niedrożnością wewnątrzczaszkową.

Komentarz. Przypadek jest przykładem niepowikłanego udarem mózgu rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej z następową niedrożnością w odcinku wewnątrzczaszkowym i dobrym efektem leczenia antykoagulacyjnego.

Adres do korespondencji:
lek. Adam Wiśniewski
Klinika Neurologii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
ul. Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
e-mail: adam.lek@wp.pl