2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Treningi kognitywne jako nowa forma terapii w schizofrenii

Marek Krzystanek1, Paweł Krzywda1, Adam Klasik2, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Katedra Neuropsychology Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 193-199
Słowa kluczowe: trening kognitywny, neuroplastyczność, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Treningi kognitywne stanowią nową formę terapii zaburzeń poznawczych u osób cierpiących na schizofrenię oraz inne schorzenia neurologiczne. Wpływ farmakoterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentów cierpiących na schorzenia przebiegające z upośledzeniem tych funkcji jest niewystarczający. Z tego powodu rozpoczęto poszukiwanie alternatywnych metod umożliwiających uzyskanie poprawy w tym zakresie.

Poglądy. Artykuł zawiera przegląd obecnie dostępnych, wiarygodnych doniesień dotyczących treningu kognitywnego oraz wskazuje ewentualne korzyści, które można uzyskać dzięki ich zastosowaniu.

Wnioski. Autorzy wnioskują, iż przedstawione treningi neurokognitywne mogą być skutecznym uzupełnieniem farmakoterapii schorzeń przebiegających z upośledzeniem funkcji poznawczych m.in. schizofrenii, łagodnych zaburzeń poznawczych oraz stwardnienia rozsianego. Konieczne są dalsze badania oraz ustalenie wytycznych dotyczących częstości przeprowadzania, objętości oraz konstrukcji testów, które będą wschodzić w skład prowadzonych treningów kognitywnych.

Adres do korespondencji:
lek. Paweł Krzywda
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47,40-635 Katowice
e-mail: krzywda4@gmail.com