2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Dysfunkcje wykonawcze w afatycznych zaburzeniach mowy po udarze mózgu

Anna M. Rajtar1, Anna Starowicz-Filip2,3, Dorota A. Przewoźnik1, Barbara Będkowska-Korpała2
1. Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
2. Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
3. Oddział Neurochirurgii, Dziecięcy Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 41–46
Data publikacji: 27-03-2014
DOI: 10.1016/j.pin.2014.03.004
Słowa kluczowe: badanie neuropsychologiczne, funkcje wykonawcze, udar mózgu, afazja
Adres do korespondencji:
Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska. Tel.: +48 12 424 87 00.
Adres email: anna.maria.rajtar@gmail.com (A.M. Rajtar).