2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Lęk związany z wizytą dzieci i młodzieży u stomatologa – subiektywne metody oceny

Hanna Sobczak-Zagalska1,2, Małgorzata Peplińska1, Katarzyna Emerich1,2
1. Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej Uniwersyteckiego Centrum, Stomatologicznego GUMed, Gdańsk, Polska
2. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed, Gdańsk, Polska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 47–52
Data publikacji: 29-03-2014
DOI: /10.1016/j.pin.2014.03.006
Słowa kluczowe: stomatologia dziecięca, dzieci, metody oceny, strach przed leczeniem, obia dentystyczna, lęk stomatologiczny
Adres do korespondencji:
Katedra i Zaklad Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed, ul. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk, Polska.
Tel.: +48 58 349 21 03.
Adres email: emerich@gumed.edu.pl (K. Emerich).