2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Praca poglądowa

Terapia behawioralna zaburzeń lękowych

Przemysław Bąbel1, Anna M. Ziółkowska2
1. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Kraków, Polska
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii, Poznań, Polska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 3–9
Data publikacji: 13-04-2014
DOI: 10.1016/j.pin.2014.04.001
Słowa kluczowe: modelowanieuczestniczące, systematyczneodwrażliwianie, terapia implozywna, zaburzenia lękowe, zatapianie
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii al. Mickiewicza 3,31-921 Kraków, Polska.
Adres email: przemyslaw.babel@uj.edu.pl (P.Bąbel).