2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zastosowanie procedury time-out w redukcji zachowań stereotypowych u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zielińska1,2, Monika Szmidt2
1. Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2. Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 25–31
Data publikacji: 05-05-2014
DOI: 10.1016/j.pin.2014.03.007
Słowa kluczowe: dzieci z opóźnionym rozwojem, autostymulacje, analiza funkcjonalna, procedura time-out, zachowania stereotypowe
Adres do korespondencji:
Instytut Psychologii, Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4,80-952 Gdańsk, Polska.
Tel.: +48 58 523 43 24.
Adres email: cditzielinska@gmail.com (M. Zielińska).