1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Koncepcje

Miejsce zespołów paranoidalnych w układzie nozograficznym etioepigenetycznym Tadeusza Bilikiewicza

ADAM BILIKIEWICZ1
1. II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku.
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 2S-12
Address for correspondence:
Prof. Adam Bilikiewicz, II Klinika Chorób Psychicznych AM n> Gdańsku, ul. Srebrniki 1,
80-282 Gdańsk-Wrzeszcz