1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Badania

Obraz psychopatologiczny ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę prokainową (onrnpp)

Aleksander Araszkiewicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IHP WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 58-63
Address for correspondence:
Dr Aleksander Araszkiewicz, II Klinika Psychiatryczna IHP WAM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 91-220 Łódź