1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Koncepcje

Psychologiczne mechanizmy kształtowania się przekonań urojeniowych

Anna Grzywa1
1. Katedry Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 34-41
Address for correspondence:
Doc. Anna Grzywa, Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin