1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Badania

Psychozy urojeniowe w czasie pierwszej hospitalizacji 1. wiek zachorowania a zespół psychopatologiczny

Jacek Wciórka1, Marta Anczewska1, Agnieszka Chojnowska1, IZABELA STANIKOWSKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 42-48
Address for correspondence:
Doc. Jacek Wciórka I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego H9, 02-957 Warszawa