1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Badania

Psychozy urojeniowe w czasie pierwszej hospitalizacji: 2. wiek zachorowania a właściwości urojeń

Jacek Wciórka1, Marta Anczewska1, Agnieszka Chojnowska1, IZABELA STANIKOWSKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 49-54
Address for correspondence:
Doc. Jacek Wciórka, I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa