1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Koncepcje

Wpływ ogólnej teorii systemów na ukierunkowanie badań nad schizofrenią

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Psychofarmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 28-33
Address for correspondence:
Doc. Małgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Psychofarmakoterapii, IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa.