1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Koncepcje

Zespół paranoidalny w ujęciu psychiatrii antropologicznej

ANDRZEJ JAKUBIK1
1. Zakładu Psychiatrii Społecznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 13-27
Address for correspondence:
Prof. Andrzej Jakubik, Zakład Psychiatrii Społecznej IPiN, AL Sobieskiego 1 ¡9, 02-957 Warszawa