1992 issue 1

Back

Volume 1, issue 1

Koncepcje

Zespół paranoidalny

JAN JAROSZYŃSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 2S-10
Address for correspondence:
Adres: Prof. Jan Jaroszyński, I Klinika Psychiatiyczna IPiN, AL Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa