1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Diagnostyka i leczenie miastenii

MARIA H. STRUGALSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 139-146
Address for correspondence:
Dr Maria H. Strugalska, Klinika Neurologiczna AM, ul, Banacha 1A, 02-097 Warszawa