1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Genetyka chorób nerwowo-mięśniowych

Jacek Zaremba1
1. Zakładu Genetyki IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 147-151
Address for correspondence:
Prof. Jacek Zaremba, Zakład Genetyki IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa