1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Otępienia o różnej etiologii

Kliniczne rozpoznawanie i różnicowanie zespołu otępienia wielozawałowego i otępienia typu alzheimerowskiego

ELŻBIETA JURA1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 89-94
Address for correspondence:
Dr Elżbieta Jura, Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa