1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Otępienia o różnej etiologii

Klinika i leczenie otępień pierwotnie zwyrodnieniowych

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 69-106
Address for correspondence:
Doc. Małgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957Warszawa