1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Miopatie metaboliczne

ANNA FIDZIAŃSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 131-134
Address for correspondence:
Prof. Anna Fidziańska Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa