1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Miopatie wrodzone

ANNA FIDZIAŃSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 135-137
Address for correspondence:
Prof. Anna Fidziańska, Klinika Neurologiczna AM, ul, Banacha 1A, 02-097 Warszawa