1992 issue 2

Back

Volume 1, issue 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Zanik rdzeniowy mięśni

IRENA HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 125-130
Address for correspondence:
Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Klinika Neurologiczna AM, ul Banacha 1A, 02-097 Warszawa