1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Drugs used in the prophylaxis of the affective illnesses

MARIA BERĘSEWICZ1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 275-282
Address for correspondence:
Dr Maria Beręsewicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa