1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Electro-shock therapy of depressions

Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 335-337
Address for correspondence:
Dr Antoni Kalinowski, II Klinika Psychiatryczna IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa