1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Impact of the antidepressive drugs on the course of affective illnesses

Iwona Koszewska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 319-322
Address for correspondence:
Dr Iwona Koszewska, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego Ij9, 02-957 Warszawa