1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Psychoterapia depresji endogennych

EWA HABRAT1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 339-347
Address for correspondence:
Mgr Ewa Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa