1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Selective reversible inhibitors of MAO-A in the treatment of depressions

MARIA BERĘSEWICZ1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 269-274
Address for correspondence:
Dr Maria Beręsewicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa