1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Side effects and complications during treatment with antidepressive drugs

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 283-294
Address for correspondence:
Dr Elżbieta Bogdanowicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa