1992 issue 4

Back

Volume 1, issue 4

LECZENIE DEPRESJI

Treatment of drug-resistant depressions

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 295-302