1993 issue 2

Back

Volume 2, issue 2

Niepożądane działanie leków

Adverse side effects of antiparkinsonic drugs

WŁODZIMIERZ KURAN1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 89-96
Keywords: antiparkinsonic drugs, adverse effects

Abstract

Undesirable side effects occuring in parkinsonic patients during the treatment with anticholinergic drugs, amantadine, and L-Dopa preparations are discussed in the paper, with special emphasis on motor disorders developing after long term administration of drugs from the latter group. General indications concerning methods of elimination, at least reduction of the side effects, are given. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Włodzimierz Kuran, Klinika Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa