1993 issue 2

Back

Volume 2, issue 2

Zespoły otępienne

B 12 vitamin and folic acid serum levels in persons aged over 65 years

MARIA BARCIKOWSKA1,2, KRZYSZTOF CZYŻEWSKI1, ANNA PFEFFER1,2, TERESA ZAWITKOWSKA3
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
2. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
3. Zakładu Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 141-144
Keywords: Alzheimer's disease, multi-infarct dementia, B12 vitamin, folic acid

Abstract

B12 vitamin and folic acid serum levels were estimated in 25 patients with probable Alz-heimer's disease, 35 patients with multi-infarct dementia, and in 27 non demented persons aged over 65. Decreased cobalamin levels was found only in 2 patients (8%) with Alzheimer's disease. Mean levels of both vitamins were similar in the Alzheimer and control groups. No discernible effects were yielded by year of substitutive treatment in the 2 persons with low B12 levels. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Maria Barcikowska,
Klinika Neurologiczna AM,
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa