1993 issue 2

Back

Volume 2, issue 2

Zespoły otępienne

Immunohistochemical studies in Alzheimer's disease

MARIA BARCIKOWSKA1
1. Zakładu Neuropatologii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 137-140
Keywords: Alzheimer's disease, immunohistochemical studies

Abstract

The paper presents an overview of proposed by various author's hypothetical mechanisms of cerebral changes in the course of Alzheimer's disease. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Maria Barcikowska, Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa