1993 issue 2

Back

Volume 2, issue 2

Padaczka

Side effects of anti-epileptic drugs

Danuta Rościszewska1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 129-132
Keywords: anti-epileptic drugs, side effects

Abstract

Przedstawiono przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego objawów niepożądanych leków przeciwpadaczkowych. Jest także dyskutowana możliwość zapobiegania negatywnym skutkom terapii przeciwpadaczkowej.

Address for correspondence:
Prof. Danuta Rościszewska,
II Katedra i Klinika Neurologii Śląskiej AM,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze