1993 issue 2

Back

Volume 2, issue 2

Niepożądane działanie leków

Side effects of treatment with neuroleptics

MACIEJ SZCZEŚNIAK1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 97-106
Keywords: neuroleptic drugs, side effects, interactions

Abstract

Adverse side effects of the neuroleptic treatment, with an emphasis on the malignant neuroleptic syndrome and tardive dyskinesias, are presented. Interactions of neuroleptics with other drugs are discussed. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Krystyna Nurowska-Niewiarowska,
l Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa