1994 issue 1

Back

Volume 3, issue 1

Lęk

Neurophysiological concepts of anxiety formation

ROMAN STEFAŃSKI1, Adam Płaźnik1,2, MACIEJ NAZAR1, MARIA JESSA2
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 1-11
Keywords: anxiety, neurophysiology

Abstract

Neurophysiological mechanisms underlying anxiety formation are presented in a number of approaches (by Papez, Nauta, Gray, Nestoros, and Mogenson). The authors emphasize the role of the limbic structures and outline possibilities of their functions pharmacological modification. Clinical implications of these issues are discussed as well. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Roman Stefański,
Zakład Fizjologii i Farmakologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa