1994 issue 1

Back

Volume 3, issue 1

Spostrzeżenia praktyczne

Remarks on anxiety in neoplastic diseases

ALINA JAREMA1
1. Klinika Radioterapii Pomorskiej AM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, 131-134
Address for correspondence:
ALINA JAREMA
Klinika Radioterapii Pomorskiej AM
w Szczecinie.
ul. Strzałkowska 27,
71-658 Szczecin