1994 issue 4

Back

Volume 3, issue 4

Varia

Bruxism

DOROTA KRZYŻKOWIAK1, WALDEMAR KRZYŻKOWIAK2
1. Przychodni Stomatologicznej ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim
2. IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 523-532
Keywords: bruxism, etiopathogenesis

Abstract

An overview of the literature on bruxism is presented. This little known condition may be of interest to dentists, neurologists, neurophysiologists and psychiatrists.

Address for correspondence:
Lek. Waldemar Krzyżkowiak,
IV Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
rd. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa