1994 suplement 1

Back

Volume 3, suplement 1

Original article

REKOMENDACJA 818 (1977) dotycząca sytuacji osób psychicznie chorych

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, Suplement 1: 23-26
Address for correspondence:
Biblioteka Komitetu Helsińskiego w Polsce.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1994,