1994 suplement 1

Back

Volume 3, suplement 1

Original article

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – podstawowe cele i zadania

Stanisław Dąbrowski1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, Suplement 1: 1-6
Address for correspondence:
Prof Stanisław Dąbrowski,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.