1994 suplement 1

Back

Volume 3, suplement 1

Original article

Zalecenia dla lekarzy prowadzących badania biomedyczne na ludziach

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3, Suplement 1: 31-34