1995 issue 3

Back

Volume 4, issue 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Diagnostic criteria for depression in children and adolescents

ELIZA PUŻYŃSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 253-260
Keywords: depression, diagnosis, diagnostic criteria, children, adolescents

Abstract

The paper presents recent views on diagnosing depression in children and adolescents, with special emphasis on the currently proposed diagnostic criteria. (Eds.)

Address for correspondence:
Dr Eliza Pużyńska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa