1995 issue 4

Back

Volume 4, issue 4

Narada wojewódzkich i regionalnych konsultantów w dziedzinie psychiatrii (Warszawa, 6-7 grudnia 1955 r.)

Current status of psychiatric care in Poland and tasks of nationwide supervision in psychiatry

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, BOŻENA PIETRZYKOWSKA1, HANNA JASZCZUK1, BOHDAN WORONOWICZ1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,429-440
Address for correspondence:
Prof Stanisław Pużyński
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.