1995 issue 4

Back

Volume 4, issue 4

Narada wojewódzkich i regionalnych konsultantów w dziedzinie psychiatrii (Warszawa, 6-7 grudnia 1955 r.)

lmplementation ojthe Mental Health Act in Poland (jrom January to September 1995)

Stanisław Dąbrowski1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1995. 4, 441-447
Address for correspondence:
Prof Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej Instytutu Psychiatrii
i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa