1996 suplement 1

Back

Volume 5, suplement 1

Original article

Depressive syndromes in the course of Alzheimer’s disease

Jerzy Leszek1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 63-70
Keywords: Alzheimer's disease, depressive syndromes, neuroimmunoendocrine dysfunctions

Abstract

Autor dokonuje przeglądu wybranych zagadnień aktualnego stanu wiedzy na temat wzajemnych związków zespołów depresyjnych i choroby Alzheimera, z uwzględnieniem możliwych uwarunkowań etiopatogenetycznych.

Address for correspondence:
Dr Jerzy Leszek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM, ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław