1997 issue 3

Back

Volume 6, issue 3

Skale kliniczne

The Yale-Brown Obsession-Compulsion Scale (Y-BOCS)

Andrzej Kiejna1, Magdalena Grzesiak1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 309-324
Keywords: Y-BOCS, obsessive-compulsive disorder

Abstract

The authors present a Polish translation of the Y-BO CS together with a list of symptoms and a commentary on the scale construction and administration principles.

Address for correspondence:
Prof. Andrzej Kiejna,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław