1997 issue 4

Back

Volume 6, issue 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Are there really no neurotic disorders?

JERZY W. ALEKSANDROWICZ1
1. Zakładu Psychoterapii Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 411-416
Keywords: neuroses, conceptions, classification

Abstract

The author argues with the view predominating in current classifications of mental disorders that the term "neurosis" is useless and there is no need to distinguish such a diagnostic category. His own conception of neurotic disorders is presented. (ed.)

Address for correspondence:
Prof Jerzy W. Aleksandrowicz,
Zakład Psychoterapii Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21,
31-501 Kraków