1997 issue 4

Back

Volume 6, issue 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Emotional disorders in children and adolescents

Irena Namysłowska1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 423-429
Keywords: emotional disorders, neuroses, children and adolescents

Abstract

Crucial issues of the specificity of diagnosing and treating neuroses in children and adolescents are discussed in the paper. (ed.)

Address for correspondence:
Prof. Irena Namysłowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa