1997 suplement 2

Back

Volume 6, suplement 2

Badania

Disorders of linear eye movements in schizophrenia

Alina Borkowska1, Janusz Rybakowski2, EWA PILACZYŃSKA1, JACEK LOSKA3, Aleksander Araszkiewicz1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
3. Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
schizofrenia , przebieg , leczenie środowiskowe , 7-letnia katamneza
Keywords: schizophrenia, linear eye movements, saccadic eye movements

Abstract

A study of eye movements was carried out using the Ober II apparatus in 16 schizophrenia patients in the period of acute symptoms and in 16 healthy controls matched for age and sex. In schizophrenic patients the number of catch-up saccades was found to be significantly higher, being on the average from 5 to 10 times more frequent than that in healthy controls. Moreover, the number of rapid catch-up saccades was also significantly higher, i.e. on the average 15 to 20 times more frequent than in the control group. As compared to healthy controls, schizophrenic patients had also significantly inferior bilateral eye co-ordination. Obtained results suggest that eye movement disorders in schizophrenia patients may serve as a neurophysiological index of brain function impairment due to the schizophrenic process.

Address for correspondence:
Alina Borkowska,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Ku.rpińskiego 19,
85-863 Bydgoszcz.